Parkování

Většina přístavů má vlastní otevřená parkoviště a některá i garáže. Náklady, spojené s parkováním jsou uvedeny v oddílu „Extras“ v našich cenících. Parkování na otevřených i krytých parkovištích je na vlastní riziko majitele vozidla, stejně jako na normálních parkovištích nebo podzemních garážích. Poplatek za parkování je pouze za odstavení vozidla a nikoliv za jeho ostrahu. Majitelé plavidel nepřebírají odpovědnost za škody na odstavených vozidlech ani za věci ve vozidlech odložených.


Doprava

Doprava z letiště do přístavu a zpět na letiště, je v Irsku organizována jako společná (sběrná – více míst) a proto může dojít i ke zpoždění. V ostatních zemích je možno u pronajimatelů lodí objednat dopravu z letiště nebo nádraží a zpět.


Jak dlouho lze denně plout? 

To záleží pouze na Vás, protože si plán a rozvrh plavby provedete sami. Většina „kapitánů“ se plaví 4 až 5 hodin denně, ale jsou i tací, kteří se plaví 6 až 8 hodin.


Převzetí a vrácení plavidla

Rezervované plavidlo je připraveno k převzetí odpoledne, převážně mezi 16 a 18 hodinou. Podrobnosti najdete v ceníku. Dřívější příchod nemá smysl, protože mechanici a úklidová četa ještě Vaše plavidlo připravují k předání. Pokud dojde ke zdržení při Vaší cestě k přístavu, uvědomte prosím pronajimatele. Ráno, v dohodnutém termínu a místě, odevzdejte uklizené plavidlo zpět.


Jízdní kola

Na palubu je možno vzít vlastní jízdní kola, případně si je v místě vyplutí pronajmout. Jak, kdy a za jakých podmínek najdete v cenících jednotlivých pronajimatelů. V případě pronájmu, neopomeňte prověřit stav a funkci kol při přejímce.


Kotvení

Možností ke kotvení je velké množství. V otevřené krajině, (v Holandsku a Irsku s omezením), ve městě nebo v přístavu. Je jen málo úseků, kde je kotvení zakázáno. Každý takový úsek je zřetelně označen (rozdílně podle jednotlivých zemí.)


Zdymadla

Pro začátečníky platí – žádný strach před zdymadly. Jsou totiž „třešničkou na dortu“ každé plavby a v neposlední řadě příjemným zpestřením. Zdymadla jsou automatická (obsluhovaná strážcem zdymadla, nebo posádkou plavidla stiskem spínače). U ručně ovládaných zdymadel je pravidlem strážci zdymadla při obsluze pomoci. Proplutí zdymadla je ve Francii, Anglii, Skotsku, Belgii a Německu bez poplatků, v Holandsku a Irsku je požadován poplatek za proplutí.


V navigačních mapách jsou vyznačeny všechny vodní cesty (podobně jako automapy). Mapy nejsou v ceně pronájmu. Kdo má zájem a touží si předem na mapě „procestovat“ plánovanou dovolenou, může si je předem objednat (v angličtině a němčině).


Kam můžeme plout

V navigačních mapách jsou vyznačeny všechny vodní cesty. Můžete plout, kterým směrem chcete a kotvit, kdekoliv se Vám bude líbit (až na několik málo vyjímek, kde je to z různých důvodů zakázané).


Co musím udělat, když chci vystoupit na pevninu?

Jednoduše zavřít okna, zamknout dveře a „kolonizaci“ pevniny nic nebrání.


Svátky

Ve většině zemích nemají místní sváteční dny vliv na plavbu. Případné uzavření zdymadel najdete v popisech jednotlivých tras. Nejnovější informace o krátkodobých uzávěrkách a přehled o časech splavnosti jednotlivých zdymadel najdete tady.


Provozní náklady a paušály

Většina pronajímatelů lodí účtuje provozní náklady podle tzv. motohodin. Výše těchto nákladů je uvedena v ceníku. Změny proti ceníku jsou vzhledem k nestálým cenám pohonných hmot možné!


Stravování – pitná voda

Při plavbě jsou bohaté možnosti nákupu potravin. Restaurace, kavárny a bary podél tras, čekají na Vaší návštěvu. Nádrž pitné vody na lodi se doporučuje doplňovat každý druhý den. Možností je během plavby dostatek (zdymadla, přístavy, veřejné kotviště).


Jak často je nutné tankovat?

Nádrže pohonných hmot většiny plavidel jsou bohatě dimensováné a dostačují na 2 až 3 týdny plavby. Běžně není nutné během plavby dotankovat. Všechna plavidla jsou po předání znovu plně natankována.


Úklid a čistění

Od pronajimatele obdržíte čistou a uklizenou loď. Před předáním dalšímu nájemníkovi, jsou plavidla důkladně vyčištěna. Pokud při přejímce lodi bude důvod k sebemenší připomínce ke stavu plavidla, uplatněte reklamaci u zástupce pronajimatele.


Co dělat při poruše nebo nehodě?

Jednoduše okamžitě vyrozumět pronajimatele. Opravář se dostaví v nejkratším možném čase, (běžně do tří hodin) a samozřejmě bez výdajů pro Vás. Poruchy se vyskytují naštěstí velmi zřídka, protože plavidla jsou pravidelně kontrolována a udržována. Pečlivě kontrolujte plavidla i s příslušenstvím při přejímce, lze tak předejít případným problémům.


Problematika lodního šroubu na přídi

Některá plavidla jsou vybavena lodním šroubem na přídi. Pomocný lodní šroub je upevněn na přídi a je nainstalován napříč směru plavby. Šroub se používá při manévrech na malém prostoru. Jeho pomocí je možno nasměrovat příď lodě. Je poháněn elektrickou energií a se zvyšující se rychlostí plavidla klesá jeho účinnost. Pro zamezení přetížení motoru je jeho používání omezeno ( několik vteřin). Pro začátečníky může být jeho použití výhodou, zkušení „mořeplavci“ jej však používají velmi vyjímečně. Nanejvýš při velmi složitých manévrech za silného větru.
Velká prosba na všechny „kapitány“ – nepoužívejte příďový šroub při vjezdech do zdymadel. Nepřinese vám to žádný užitek, protože při plavbě je neúčinný!!


Náš tip pro přejímku plavidla a rady pro řešení problémů

Mechanici i úklidová četa pracují velmi odpovědně. Přesto může dojít k přehlédnutí nějaké maličkosti. Prohlédněte si proto plavidlo důkladně při přejímce: celkový stav, inventář, čistotu atd. V případě, že budete mít sebemenší připomínky, naši spolupracovníci Vám budou připraveni vzniklý problém bezodkladně odstranit. Pokud při plavbě vznikne nějaký problém nebo porucha, je nutné se okamžitě spojit s pronajimatelem plavidla! V nejkratší možné době Vás dosáhne pomoc a vzniklý problém nebo porucha budou odstraněny. Pozdější reklamace nebo stížnosti jsou bezpředmětné.


Pro všechna místa vyplutí, máme pro Vás návrhy tras, ve kterých se počítá se 4 až 5 hodinami plavby denně. Tyto návrhy jsou samozřejmě pouze doporučení a nejsou pro Vás závazné. Můžete se plavit podle vlastního uvážení kamkoliv, pouze s ohledem na navigační omezení pro zvolené plavidlo.


Obsluhy zdymadel mívají také volno

  • Francie: 1.5., 14.7. a 1.11. jsou zdymadla uzavřena. Na některých vodních cestách jsou zdymadla uzavřena i o jiných svátcích, Podrobnosti viz. dole.
  • Belgie: do 1.5. a po 30.9. jsou zdymadla v neděli a o svátcích uzavřena.
  • Itálie: v pondělí jsou uzavřena zdymadla na Sile a Brenta-kanále.

Aktuální uzavření zdymadel (poruchy, opravy a pod.) a provozní doby všech kanálů, včetně dalších informací najdete zde.