Žádné obavy: nemusíte se stát „mistrem uzlů“. Dva základní uzly stačí, aby jste zvládli všechny situace.

Tak se dělají uzly na hausbótu

Uzel na hausbótu - hausbóty Bockl

  • Položte lano jako na obrázku okolo pacholete nebo do úvazného kruhu, případně okolo kůlu, který jste zatloukli do břehu a veďte jej zpět k lodi (obr. 1).
  • Obtočte lano jak vidíte na obrázku okolo úvazníku na plavidle (obr. 2–4).
  • Pak udělejte ještě jednu smyčku, otočenou o 180° (obr. 5).
  • Zatáhněte za volný konec lana a uzel pevně drží (ob. 6).

Uzel na hausbótu - hausbóty Bockl Uzel na hausbótu - hausbóty Bockl Uzel na hausbótu - hausbóty Bockl Uzel na hausbótu - hausbóty Bockl Uzel na hausbótu - hausbóty Bockl Uzel na hausbótu - hausbóty Bockl

Takto uvažte lano na volném kůlu

  • Pokud je úvazné lano krátké a nedosáhne zpět k plavidlu, udělejte smyčku s volným koncem lana dolů, okolo kůlu. Pak proveďte ještě jednu smyčku a zatáhněte volný konec lana. Uzel se utáhne a lano samo drží (viz. obrázky).
  • POZOR! Uzel na úvazném kolíku važte co nejníže – až u samé země. Na našem obrázku je uzel zakreslen na horním konci kůlu, ale to jenom pro lepší přehlednost. Vysoko uvázaný uzel by mohl při pohybu plavidla kůl uvolnit – příliš velká páka!

Uzel na kůlu - hausbóty Bockl Uzel na kůlu - hausbóty Bockl