Regiony se zdymadly nebo oblast bez zdymadel?

Čím užší je údolí, čím vyšší jsou okolní kopce, čím zajímavější je okolní krajina – tím více zdymadel očekává hausbotáře. Mezi hausbotáři polovina zdymadla a zdymadlování miluje, druhá polovina je považuje za zbytečné zdržování a překážku v plavbě. My patříme k těm, kteří dávají přednost krásným zážitkům a k těm patří setkání s lidmi na zdymadlech, někde dokonce i pohyb a tělesná práce, které nám ve všedním životě chybí.

Vlastní proplutí zdymadla je důležitý prvek v průběhu dovolené s hausbótem, kterou jste si objednali. Výjimkou je úsek v Camarque, kde je jediné zdymadlo u Beaucaire nebo plavba po Norfolk Broads, které jsou bez zdymadel. Týmová práce je hlavní předpoklad pro snadné a nekomplikované proplutí zdymadlem.Správce zdymadla není povinen vám pomáhat, ale obecně to činí. Na oplátku očekává, že mu pomůžete při obsluhování druhé půlky zdymadla. A pokud je přátelský a ochotný, není na škodu mu dát malé „dýško“. V současnosti je už značná část zdymadel automatických, kde manuální ovládání zcela odpadá.

Vlastní proplutí zdymadla s hausbótem trvá cca. 10 min. Vlastní přibližení ke zdymadlu a manévrování podle situace 5 – 10 min. Obvykle zdymadla pojmou více plavidel, pouze malá zdymadla na středoanglickém kanálovém systému pojmou pouze 1 hausbót.

Doporučujeme nechat motor běžet po dobu zdymadlování. Za prvé je to předepsáno, za druhé je možné pomocí motoru eliminovat případné proudění v plavební komoře. Jsou ale oblasti, kde správci zdymadel požadují vypnutí motoru (mají totiž rádi klid a nestojí o obtěžování výfukovými plyny), v tomto případě prosím poslechněte jejich pokynů.

Přiblížení ke zdymadlu

Pokud jsou zdymadlová vrata ve směru vaší plavby zavřena, zastavte ve vzdálenosti 50 – 100 m před zdymadlem. V případě potřeby se vyvažte u břehu. Pokud je ve zdymadle plavidlo z protisměru, vyčkejte až dokončí zdymadlování a propluje okolo vás. Pak můžete vplout otevřenými vraty do zdymadla. Oznamte obsluze, že chcete proplout a v případě manuálního zdymadla pomozte obsluze. V době polední přestávky nedoporučujeme vyžadovat proplutí, protože personál mající polední přestávku je nerad rušen a obvykle nepříjemně reaguje a výsledkem je stejně pouze prodloužení času, potřebného k proplutí zdymadlem.

Zdymadla s velkým zdvihem

U těchto zdymadel, (hlavně ve Francii), se zdvihem 5 a více metrů, jsou na vnitřní stěně plovoucí pacholata na která se vyvážete. Pacholata jsou na plovácích a klesají nebo stoupají s hladinou ve zdymadle. Na jiných zdymadel jsou na vnitřní stěně kovové tyče, po kterých může úvazné lano klouzat podle měnící se výšky vody. Další možnosti jsou pevná pacholata zabudovaná stupňovitě ve stěně zdymadla cca po 1 metru, na která se převazujete při změně výšky hladiny.

Automatická zdymadla

Automatická zdymadla jsou vybavena rozdílnými systémy ovládání podle jednotlivých oblastí. Jejich výčet písemnou formou není dost dobře možný. Srozumitelný návod je ve formě piktogramů na každém zdymadle. Na příklad, pro spojovací kanál mezi Shannon a Lough Erne dostanete čipovou kartu, s jejíž pomocí uvedete zdymadlo do činnosti. Pokud na ovládacím pultu zmáčknete nesprávný ovladač, nic se nestane a podle návodu stisknete ten pravý a zdymadlo začne „pracovat“ tak jak se od něj očekává.

Dále jsou zdymadla vybavena radarem, který registruje blížící se plavidlo, případně musíte použít signální lano, zavěšené před zdymadlem. Semafor, umístěný u zdymadla oznámí žlutou barvou, že plavidlo zaregistroval. Signál červená-zelená znamená, že zdymadlo se pro vás připravuje. Zelená oznamuje, že můžete do zdymadla vplout. Červená znamená, že musíte čekat před zdymadlem (možná má proti plující plavidlo přednost).

V každém případě obdržíte při přejímce plavidla informace, který systém na trase vaší plavby je používán. V každém případě se nenechte znervoznit komplikací jednotlivých systémů, protože hned při prvním zdymadle se přesvědčíte, že jste měli zbytečné obavy a že celý průběh proplutí zdymadlem není tak komplikovaný, jak se zdálo. Proto bez zbytečných obav a s odvahou „plnou parou vpřed“!

Klesání ve zdymadle

Pokud je zdymadlo připraveno vás přijmout, plujte „na volnoběžné otáčky motoru“ dovnitř. Nevplouvejte pouze setrvačností (na neutrál), protože kormidlo nebude mít žádný účinek. Pokud se u vašeho plavidla nachází ovládací panel na přídi, nezapomeňte kontrolovat záď . Vybočující záď plavidla může skončit poškozením vrat, poškozením vlastního plavidla nebo při nejmenším velkým nárazem a hlukem.. „Kapitán“ zůstává u kormidla (nevím proč jsou to stále muži). Je dokázáno že ženy pracují s plavidlem s daleko větším citem. Vždyť případný rozhovor se správcem zdymadla, případně s posádkou jiných plavidel je to nejzajímavější na každém zdymadle. A výstup po vlhkém žebříku a točení klikou (u manuálních zdymadel) je dost namáhavé. A proto „kavalíři vpřed“!

  • TIP: Pokud budete úvazné lano držet na palubě při klesání, ušetříte si sestup po žebříku.
  • TIP: Pokud budou úvazná lana držet dva členové posádky, nesmí „pracovat proti sobě“. Je to nejčastější chyba začátečníků. Čím více jeden přitahuje, tím více se snaží druhý také přitahovat. A to je naprosto zbytečná přetahovaná.
  • TIP: Nepřibližujte se s hausbótem příliš k horním zdymadlovým vratům (min. vzdálenost 2 metry). Při klesání se může plavidlo zachytit za opěrný práh vrat a poškodit se.

Klesání ve zdymadle - hausbóty Bockl Klesání ve zdymadle - hausbóty Bockl Klesání ve zdymadle - hausbóty Bockl Klesání ve zdymadle - hausbóty Bockl Klesání ve zdymadle - hausbóty Bockl

Jak je patrné z našich obrázků, musí min. jeden člen posádky zavěsit úvazné lano za pachole nebo úvazný kruh. Předpis je použití dvou lan (na přídi a na zádi). POZOR: lana neuvazovat, nýbrž jenom přehodit, tak, aby mohla při klesání prokluzovat. Jinak hrozí „pověšení“ plavidla.

Stoupání ve zdymadle

Průběh zdymadlování „vzhůru“ je v opačném pořadí jako při klesání. TIP: Protože vplouváte na nižší úrovni, je jednodušší vysadit člena posádky ještě před zdymadlem. Výstupní žebřík nebo schody ve zdymadle jsou vlhké a kluzké.

Stoupání ve zdymadle - hausbóty Bockl Stoupání ve zdymadle - hausbóty Bockl Stoupání ve zdymadle - hausbóty Bockl Stoupání ve zdymadle - hausbóty Bockl Stoupání ve zdymadle - hausbóty Bockl